Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijatelný kompromis.

Naším cílem je dosažení přijatelného kompromisu s investory větrných farem. Přijatelným kompromisem je dodržení pravidel obsažených v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK). Tyto zásady dnes obsahují důležité a jasné vymezení pásem, kde větrné farmy není možno stavět. Ze strany investorů a bohužel i tvůrců a hodnotitelů zjišťovacích řízení EIA je vyvíjen nátlak na to, tyto pravidla obcházet a nerespektovat

Naším cílem je dosažení přijatelného kompromisu s investory větrných farem. Přijatelným kompromisem je dodržení pravidel obsažených v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK). Tyto zásady dnes obsahují důležité a jasné vymezení pásem, kde větrné farmy není možno stavět. Ze strany investorů a bohužel i tvůrců a hodnotitelů zjišťovacích řízení EIA je vyvíjen nátlak na to, tyto pravidla obcházet a nerespektovat.

Jako příklad můžeme uvést vzdálenost umísťování větrných elektráren (VTE) od obydlí. V ZÚR ÚK je jako přijatelná a nepřekročitelná vzdálenost uvedeno 3km od trvale obydlených obcí a 2km od rozptýlených osad. Investoři však umísťování svých strojů projektují běžně ve vzdálenostech 600-700m, v případě obce Blatno dokonce 300m a ještě mají tu drzost tvrdit, že VTE nebudou mít i na tu směšnou vzdálenost žádný negativní vliv. Neexistuje větší lež.

Vycházíme ze zkušeností obyvatel Nové Vísky u Domašína a Volyně, kteří jsou už dnes dotčeni vlivy větrné farmy Kryštofovy Hamry. Nová Víska je od této farmy vzdálena cca 1200m, Volyně asi 2100m. Větrná farma Kryštofovy Hamry čítá dnes 21ks VTE typu Enercon 2MW a v její oblasti je ještě umístěna farma Greenlines se 3ks VTE Nordex 2MW. Jde o největší větrnou farmu v ČR. V situaci, kdy vanou větry západních a severních směrů, což je v roce asi 9-10 měsíců, se za určité konstelace podmínek pro šíření zvuku, mohou vytvořit situace, kdy kvůli hluku v Nové Vísce nelze v noci klidně spát a lidé ráno vstávají s bolestmi hlavy. Ve Volyni se pak tato situace projevuje mocným hlukem doprovázeným v nepravidelných cyklech hlučnými rázy. Je to ve chvíli, kdy se dostanou rotory více VTE najednou do fáze stejného natočení. V okamžiku průchodu rotorového listu okolo tubusu VTE, vydají onen hlučný ráz, který je slyšitelný na kilometry daleko.

Nic z toho však investoři nechtějí uznat, zaštiťují se svými hlukovými studiemi, které však nejsou ničím jiným, než hry s čísly na předem známý výsledek. Jejich tvůrci se v posuzované lokalitě ani neobjeví, natož aby něco měřili, nebo zjišťovali místní specifika.

Hluk navíc není jediným negativním vlivem, který VTE produkují. Dalšími jsou infrazvuk a flicker(vliv míhání stínů), pro které je nezbytné onu ZÚRem stanovenou vzdálenost 3km bezpodmínečně dodržet.