Jdi na obsah Jdi na menu
 


VF Domašín

Příspěvky

Připomínky OS Krušno k návrhu ÚP obce Domašín

Připomínky OS Krušno k návrhu ÚP obce Domašín

 
14. 12. 2012 | Rubrika: VF Domašín | Komentářů: 0

Připomínky OS Krušno k VTE Domašín

Vyjádření OS Krušno k dokumentaci EIA a některým studiím zpracovaným v jejím rámci.

 
29. 7. 2012 | Rubrika: VF Domašín | Komentářů: 0

Účelové jednání zastupitelů obce Domašín

 

K předložené dokumentaci VTE Domašín, předloženým doplňkům a   posudkům k tomuto záměru uvádím, že toto jednání je od počátku v rozporu se Zákonem 500/2004 Správního řádu a tím i se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (dále ZÚRÚK). Do 16.9. 2010 byl KÚÚK jasně a prokazatelně deklarován nesouhlas Obce Domašín k výstavbě VTE na správním území obce ze dne 25.3.2009 ,,Vyjádřením k  záměru VTE Domašín‘‘. Toto stanovisko prokazatelně dokladuje starostka obce ještě dne 29.7.2010 ve svém písemném vyjádření zaslaném k mé otázce.
 
29. 7. 2012 | Rubrika: VF Domašín | Komentářů: 0

VF Domašín

Plánovaná stavba původně 4VTE byla o jeden stroj zmenšena pravděpodobně kvůli nedostatku prostoru. Investiční záměr firmy Windwin CZ s.r.o. Chomutov. Domašín dosud nemá zpracovaný ÚP. Plánované VTE by se nejvíce přiblížily Volyni, která je už nyní silně zatěžována hlukovými imisemi VF Kryštofovy Hamry.

 
4. 12. 2011 | Rubrika: VF Domašín | Komentářů: 0