Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření OS Krušno ke změně dokumentace stavby VPCH III etapa

Vyjádření OS Krušno ke změně dokumentace stavby VPCH III etapa

 

                                       Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
­
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Husovo nám. 104/1
430 01 Chomutov                                             
 
Dne : 21.7.2011
K spis.zn.:OSÚaŽP/S/89725/2010/SojP
Č.j.: MMCH/73066/2011
 
Věc: vyjádření OS Krušno ke změně dokumentace stavby „Větrný park Chomutov- III. etapa
 
- vzhledem k tomu, že přemístění takto mohutné stavby, respektive staveb, může být provázeno změnou vlivu na životní prostředí má OS Krušno dle zákona č. 100/2001 Sb.
§ 6 odst. 7, §7 odst. 2, § 8 odst. 3, a § 23 odst. 9 právo se k dané změně projektu vyjádřit .
 
- v současné době nemá firma APB platné územní rozhodnutí   pro I. a II. etapu „Větrného parku Chomutov“ , která je s etapou III funkčně spojena a proto je spojené územní a stavební řízení III etapy v rozporu se zákonem.
 
- v usnesení se uvádí, že změnou v dokumentací je posunutí pouze VTE LH 1 . Tento údaj je zjevně nesprávný, neboť při studiu dokumentace došlo i k posunutí VTE LH 4 včetně kabelových tras. ( viz souřadnice ). Rozhodnutí KÚ z 16.7.2010 JID 129837/2010/KUUK č.j. :1470/ZPZ/210-3/ZD-329 bylo vydáno v souvislosti se zásahem do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a proto nelze umístění VTE libovolně měnit natož měnit bez příslušné žádosti o změnu projektu. Změna musí být ze zákona 100/2001 Sb znovu posouzena.
 
- pozemek uvedený v usnesení v k.ú. Volyně u Výsluní p.č. 882/4 naopak stavbou není dotčen .
 
- v lokalitě VTE LH 9 a LH 14 se nacházení přírodní vodoteče. Investor nedoložil, že tyto vodoteče nebudou stavbou narušeny , jak mu bylo nařízeno rozhodnutím KÚ z 16.7.2010.
 
- investor dodnes nedoložil povinné vizualizace jak mu nařizuje textová část územního plánu města Výsluní v oddíle ZE4 – proto je s územním plánem v rozporu.
 
- Projekt III etapy VPCH je dále v rozporu s územním plánem města Výsluní  v kapitole ZE1, kde se říká, že VTE nesmí být umístěna blíže než 1000m ( minimálně 750 m ) od okraje zastavěného území trvale obydlených sídel. V případě Volyně jde o vzdálenost menší 600 m.
Pokud se investor neustále územním plánem ohání, měl by ho respektovat i v jeho textové části.
 
 
 
 
 
 
 
- dosud nebyly řádně vypořádány námitky OS Krušno z 31. 3.11 a 29.5.11 které byly vzneseny v řádných lhůtách dle výše uvedených § zákona 100/2001 Sb. Zde není podmínka být účastníkem řízení ! Proto žádáme, dle zákona 500/2004 § 66 odst. 1 písmeno c, o zastavení řízení.
 
 
Za OS Krušno :                                 předseda sdružení : Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář