Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko OS Krušno k uvědomění o zahájení správního řízení

Stanovisko OS Krušno k uvědomění o zahájení správního řízení ze dne 17.1.2011

 

Magistrát města Chomutova
Odbor stavební úřad a životní prostředí
Úsek životního prostředí
Husovo náměstí 104/1
430 01 Chomutov
Vaše značka: OSÚaŽP/Ž/03901/2011                                    Naše značka: 110126
 
Dne 26.1.2011
 
Věc: Stanovisko Občanského sdružení Krušno k Uvědomění o zahájení správního řízení ze dne 17.1.2011
 
V úvodu upozorňujeme, že OS Krušno se sídlem ve Výsluní zastupuje zájmy občanů jak dotčené oblasti, tak celé oblasti Krušných hor stran ochrany životního prostředí a zájmů obyvatel a je tedy účastníkem řízení dle §85 odst. c zákona 183/2006 Sb. a dle §27 čl. 3 zákona 500/2004 Sb!
 
Ztotožňujeme se se závěrem Výzvy a usnesení CJ MMCH/121134/2010, že stavba Větrného parku Chomutov je v rozporu s původní dokumentací, pro níž bylo stanovisko k posuzování vlivů záměru na životní prostředí ze dne 27.10.2005 a čj.: 4502d/ENV/710/05 vydáno a že je třeba nové zjišťovací řízení.
-         také II. etapa VPCH je v rozporu s původním projektem a na kabelová vedení 110kV potřebuje posouzení procesem EIA
-         na realizaci projektu nemá firma APB – Plzeň, a.s. s Městem Výsluní žádnou smlouvu
-         v současnosti nejsou vypořádány pozemky
-         zásah do kontinuity lesa považujeme za závažný úkon, který snižuje jeho funkci a narušuje retenční schopnost lesa. V době prudkých dešťů a hrozících povodní, v době, kdy vychází najevo nedostatečné zásoby spodní vody je to úkon alarmující, který problém dále prohlubuje
-         vzhledem k rozsahu výkopových prací hrozí narušení pramenišť a kolize s melioračními systémy
Žádáme hydrogeologický průzkum a prošetření výše uvedeného.
Projekt výstavby větrných elektráren je prezentován jako projekt ekologický a
ne devastující.
Zásadně nesouhlasíme s realizací. Jde o trvalé omezení pozemků plnění funkcí lesa.
 
Na závěr žádáme, abychom jako sdružení registrované u MV byli informováni o průběhu řízení, jak to ukládá zákon.
 
Za OS Krušno:                                               předseda sdružení: MUDr. Finda Miroslav
 
                                                                       tajemník sdružení: Hana Klenotová
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář