Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti usnesení ve věci přerušení stavebního řízení Větrný park Chomutov I. etapa

 

Dle OS OSÚ aŽP MMCH porušil zákon, neboť pokračuje v navazujícím stavebním řízení na stavbu, které před tím zamítl její umístění.
Nemá-li žadatel platné rozhodnutí o umístění stavby, je jeho žádost o stavební povolení dle §66 odst. 1 písmeno b Správního řádu, zjevně právně nepřípustná a je nutné jí zamítnout.

 

                                       Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Husovo nám. 104/1
430 01 Chomutov                                             
 
K č.j.: MMCH/18114/2012
Spis zn. : OSÚaŽP /S/76719/2011/BorH
Dne 26.22.2012
 
Věc: Odvolání proti usnesení ve věci přerušení stavebního řízení Větrný park Chomutov I. etapa
         ze dne 15.2.2012
 
OS Krušno, ( dále jen OS ) je v případě stavebního řízení účastníkem řízení dle § 70 odst. 1-3 zákona
114/1992 Sb. a § 23odst. 9 zákona 100/2001 v navazujících řízeních a dále i dle § 109 odstavec 1 písmeno e stavebního zákona,   neboť v ochraně stavbou dotčené přírody vystupuje jako „soused.“ Navíc účastenství dle §70 zákona 114/1992 má přednost před účastenstvím dle stavebního zákona.
 
MMCH OSÚaŽP zahájilo pod č.j.: MMCH /140240/2011 spojené územní a stavební řízení ve věci stavby VP Chomutov I etapa. OS napadlo toto řízení řadou námitek, především pak proto, že spojením obou řízení MMCH porušil zákon, neboť dle §78 zákona 183/2006 podmínky v předmětném území nejsou jednoznačné . Dne 10.2.2012 usnesením pod č.j.: MMCH/16427/2012 vyloučil stavební řízení ze společného řízení a územní řízení rozhodnutím ze dne 13.2.2012 pod č.j.: MMCH/17129/2012 zamítl a stavební řízení usnesením ze dne 15.2.2012 pod č.j.: MMCH/18114/2012 přerušil.
 
Dle OS OSÚ aŽP MMCH porušil zákon, neboť pokračuje v navazujícím stavebním řízení na stavbu, které před tím zamítl její umístění.
Nemá-li žadatel platné rozhodnutí o umístění stavby, je jeho žádost o stavební povolení dle §66 odst. 1 písmeno b Správního řádu, zjevně právně nepřípustná a je nutné jí zamítnout.
Vyloučení územního či stavebního řízení ze společného řízení se sice usnesením možné, ale ne v případě řízeních právně navazujících a vzájemně se podmiňujících. V případě zastavení stavebního řízení je možno pokračovat v řízení územním, ale ne naopak. Přerušené stavební řízení je řízením běžícím a to je při absenci územního rozhodnutí v rozporu se zákonem.
 
 
Dále OSÚaŽP MMCH porušil zákon tím, že zjevně porušil práva účastníků řízení. Dle §76 odst. 5 Správního řádu se může proti usnesení odvolat ten účastník, jemuž se usnesení oznamuje. Dle §75 odst. 3 SŘ se oznamuje v souladu s § 72 odst. 1 SŘ a to účastníkům řízení. V tomto případě byl porušen princip rovnosti účastníků řízení , neboť OS Krušno vyrozuměno nebylo. Nebyli vyrozumění ani někteří účastníci jejíž účast v řízení byla  dle § 109 odst. 1 písmeno e Stavebního zákona. Ze seznamu vyrozuměných účastníků jasně vyplývá, že byli vyrozumění pouze ti, kteří se záměrem investora souhlasí, odpůrci vyrozuměni nebyli. Zde OS namítá podjatost správního orgánu.
 
Vzhledem k tomu, že došlo k porušení zákona, a na porušení zákona je povinen upozornit každý občan, který se o porušení dozví, žádáme, aby naše odvolání bylo řádně vypořádáno.
 
 
Za OS Krušno :                                                                           předseda sdružení Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář