Jdi na obsah Jdi na menu
 


Větrný park Chomutov

Příspěvky

Odvolání OS Krušno proti rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení pro stavu Větrný park. Chomutov –I etapa.

Odvolání OS Krušno ( dále jen OS ) Proti rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení pro stavu Větrný park. Chomutov –I etapa.

 
21. 8. 2012 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0

Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov I. etapa.

 

Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov I. etapa.
 
5. 7. 2012 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0

Odvolání proti usnesení ve věci přerušení stavebního řízení Větrný park Chomutov I. etapa

 

Dle OS OSÚ aŽP MMCH porušil zákon, neboť pokračuje v navazujícím stavebním řízení na stavbu, které před tím zamítl její umístění.
Nemá-li žadatel platné rozhodnutí o umístění stavby, je jeho žádost o stavební povolení dle §66 odst. 1 písmeno b Správního řádu, zjevně právně nepřípustná a je nutné jí zamítnout.
 
4. 3. 2012 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0

Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení VPCH I.etapa

Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení VPCH I.etapa

 
24. 1. 2012 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0

Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov III. etapa.

 

Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov III. etapa.
 
10. 1. 2012 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0

Větrný park Chomutov

Větrný park Chomutov je nejrozsáhlejší záměr větrného parku u nás. Jeho projekt vznikl už na přelomu tisíciletí a obsahoval ambiciózní záměr výstavby 150ks VTE o celkovém výkonu 325MW. Výstavba se ale na dlouhá léta nerozebíhala z důvodů podezřelého financování nebo díky vnitřním sporům ve firmě Proventi, jež stála v té době za záměrem. Projekt nakonec překoupila firma APB Plzeň, která ho chce nyní, rozsekaný na dílčí etapy a naprosto nepřehledný, realizovat.

 
6. 12. 2011 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0

Vyjádření OS Krušno ke změně dokumentace stavby VPCH III etapa

Vyjádření OS Krušno ke změně dokumentace stavby VPCH III etapa

 
6. 12. 2011 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0

Námitky proti pokračování stavebního a územního řízení VPCH III etapa

Námitky proti pokračování stavebního a územního řízení VPCH III etapa

 
6. 12. 2011 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0

Odvolání OS Krušno proti rozhodnutí o odnětí a trvalém omezení PUPFL VPCH II etapa

Odvolání OS Krušno proti rozhodnutí o odnětí a trvalém omezení pozemků plnících funkci lesa -  VPCH II etapa

 
6. 12. 2011 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0

Stanovisko OS Krušno k uvědomění o zahájení správního řízení

Stanovisko OS Krušno k uvědomění o zahájení správního řízení ze dne 17.1.2011

 
6. 12. 2011 | Rubrika: Větrný park Chomutov | Komentářů: 0