Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Příspěvky

Námitky a vyjádření se OS Krušno ke stavebnímu a územnímu řízení VPCH III.etapa.

Námitky a vyjádření se OS Krušno ( dále jen OS ) k žádosti firmy ABP –Plzeň a.s. IČO 27066410 ( dále jen žadatel ) zastoupené fi. AREA group s.r.o. IČO 25203231 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Větrný park Chomutov – III etapa.

 
18. 6. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Vyjádření se k odvolání se firmy APB Plzeň

Vyjádření se k odvolání se firmy APB Plzeň

 
21. 3. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Připomínky OS Krušno ke zveřejněnému návrhu ÚP obce Hora sv. Šebestiána

 Připomínky OS Krušno ke zveřejněnému návrhu ÚP obce Hora sv. Šebestiána

 
 
21. 3. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Připomínky k doplněné dokumentaci EIA záměru Větrný park Rusová

Připomínky k doplněné dokumentaci EIA záměru Větrný park Rusová

 
21. 3. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Vyjádření OS Krušno k dokumentaci a posudku vlivu záměru VTE Podmilesy

 
23. 1. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Námitky OS Krušno k posudku k záměru VTE Hájiště firmy EP Renewables a.s.

 
23. 1. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Žádost o přezkum rozhodnutí

 
23. 1. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Námitky k zahájenému správnímu řízení ve věci povolení výjimky ze zákazů dle §56 zákona 114/1992 Sb.

 
12. 1. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Vyjádření OS Krušno ( dále jen OS) k odvolání firmy APB-Plzeň a.s.,IČ 27066410, Plzeň , Barvínková 582/8 proti rozhodnutí KÚÚK

 
12. 1. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Námitky k zahájenému správnímu řízení ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku lesa.

 
12. 1. 2013 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0